Når du skal bo 2 ste­der

Et barn, der bor to steder

00:00

00:00

Mange børn synes, det er rigtigt svært at skulle bo 2 steder. Du har det måske på samme måde.

De regler du havde, da dine forældre boede sammen, er måske blevet lavet om. Måske må du mere det ene sted end det andet nu.

Men måske er der også noget, der er blevet bedre. Måske er dine forældre gladere, og du har måske fået nye søskende.

Måske har du det også sådan, at du både kan være ked af det og glad på samme tid. Det er helt okay.

Spørgs­mål og svar

Andre børn med forældre der flytter fra hinanden

Et barn hvis forælder har fået ny kæreste

Mors og fars nye kæ­re­ster

De fleste børn håber, at mor og far finder sammen igen. Det er der ikke noget unormalt i. Men hvad så, når din mor eller far har fået nye kærester?

Pige der taler om problemer

Det hjæl­per at ta­le om det

Går du med en masse tanker? Det er vigtigt, at snakke med nogen. Du tænker måske over, hvem du vil bo hos, eller om du vil se en af dine forældre mere/mindre.

Et barn hvis forældre er uvenner

Når mor og far er uven­ner

Det kan være svært at forstå, hvorfor voksne er uvenner og ikke kan snakke ordentligt sammen. Forældre vil det bedste for deres børn, og det vil din mor og far også for dig.