Til­bud til dig

Nogle tilbud er åbne tilbud, og dem kan alle børn bruge, uanset om ens forældre er ved gå fra hinanden, eller om det er sket for mange år siden. Det gælder fx Børnenes skilsmissetelefon og Børnegrupper.

Andre tilbud er rettet mod børn, hvis forældre får hjælp af Familieretshuset. Det gælder fx Børnesamtale og Kontaktpersonordningen.

Er du i tvivl om, hvad du kan få hjælp til, så kontakt Familieretshuset.

Åbne tilbud til alle børn i brudte familier

Børnenes skilsmissetelefon

Bør­ne­nes skils­mis­se­te­le­fon

Du kan altid ringe til Børnenes skilsmissetelefon, hvis du har tanker og spørgsmål, efter dine forældre er gået fra hinanden.

Børnegruppe

Bør­ne­grup­per

Vil du gerne snakke med andre børn, som er i samme situation som dig? Så vær med i en børnegruppe. Få gode råd og vær med til at hjælpe andre børn.

Tilbud til dig, mens dine forældre får hjælp i Familieretshuset

Børnesamtale

Bør­ne­sam­ta­le

Hvis dine forældre er uenige om tingene, kan de få hjælp i Familieretshuset. Ved en børnesamtale vil vi gerne høre, hvordan du har det, og hvad du ønsker.

Kontaktperson

Kon­takt­per­son-ord­ning

Hvis dine forældre har møder i Familieretshuset, fordi de skal skilles, eller fordi de ikke er enige om aftalerne for dig, kan du få en kontaktperson.