Barn med krøllet hår

00:00

00:00

Min mor og far flyt­ter fra hin­an­den

Hvis din mor og far er gået fra hinanden eller er ved at gå fra hinanden, kan det føles rigtigt svært. Du er måske vred på dem. Måske er du ked af det og forvirret over, hvad der skal ske. Hvor skal du bo? Hvor mange dage skal du bo hos mor, og hvor mange dage hos far? Og hvad med dine søskende?

Du føler dig måske alene, men uanset hvilke tanker og følelser du har, så er det helt normalt. Der er mange andre børn, der har det som dig.

5 gode råd fra an­dre børn

Andre børn med forældre der flytter fra hinanden

Et barn, der bor to steder

Når du skal bo 2 ste­der

Mange børn synes, det er rigtigt svært at bo to steder. Du har det måske på samme måde.

Barn, der savner nogen

Jeg sav­ner min ...

Når din mor og far går fra hinanden, kan det gøre ondt indeni. Du kan føle stor sorg over at miste den måde, du plejer at leve på. Det er helt almindeligt og naturligt at savne.

Et barn hvis forælder har fået ny kæreste

Mors og fars nye kæ­re­ster

De fleste børn håber, at mor og far finder sammen igen. Det er der ikke noget unormalt i. Men hvad så, når din mor eller far har fået nye kærester?

Det kan Familieretshuset hjælpe dig med

Børnegruppe

Bør­ne­grup­per

Vil du gerne snakke med andre børn, som er i samme situation som dig? Så vær med i en børnegruppe. Få gode råd og vær med til at hjælpe andre børn.

Barnets initiativret

Bar­nets ini­ti­a­tiv­ret

Du kan søge hjælp i Familieretshuset, hvis du er fyldt 10 år og har svært ved at tale med dine forældre. Det hedder 'barnets initiativret'.

Kontaktperson

Kon­takt­per­son-ord­ning

Hvis dine forældre har møder i Familieretshuset, fordi de skal skilles, eller fordi de ikke er enige om aftalerne for dig, kan du få en kontaktperson.

Børnesamtale

Bør­ne­sam­ta­le

Hvis dine forældre er uenige om tingene, kan de få hjælp i Familieretshuset. Ved en børnesamtale vil vi gerne høre, hvordan du har det, og hvad du ønsker.

Tre voksne taler om hvad der skal ske

Hvad skal der ske i Fa­mi­li­e­rets­hu­set?

Hvad skal der ske når man søger hjælp i Familieretshuset?

Hvad betyder samvær, bopæl og forældremyndighed?

Calvin taler om samvær

Om samvær

Her kan du høre Calvin fortælle om samvær.

Mila taler om bopæl

Om bopæl

Her kan du høre Mila fortælle om bopæl.

Bjørn taler om forældremyndighed

Om for­æl­dre­myn­dig­hed

Her kan du høre Bjørn fortælle om forældremyndighed.